Referenser

Referenser

När ni söker trygga och bra transport- och mobilitetslösningar 

Under CW Logistikutveckling har en bred erfarenhet byggts upp, bland annat har drygt 50 fullskaliga transportutredningar genomförts.
Uppdragen rör godstransporter och logistik genom att analysera flöde av personal och gods, ta fram förbättringsförslag inom områdena fordonspark, fordonsorganisation, godstransporter och miljöpåverkan.
Flera av uppdragen har ingått i Tellus (CIVITAS) Transport & Environment aLLiance for Urban Sustainability. Tellus, och SMARTSET är EU-projekt med målet att hitta modeller för framtida hållbara transportsystem för Europas städer, medan SendSmart är ett motsvarande nationellt projekt.

CW Logistikutveckling
Valla Hedvägen 20
471 72 Hjälteby
Tlf 0304-66 79 17
Mobil 070 226 06 55
info@cw-logistik.se