Projektledning

Projektledning

När ni söker trygga och bra transport- och mobilitetslösningar 

CW Logistikutveckling har lång och omfattande erfarenhet av att driva och hålla samman utvecklings- och samverksansprojekt. Exempel på detta är demonstrationsprojekt för fordon, och utvecklingsprojekt för logistiklösningar som haft medverkande parter från såväl näringslivet, offentliga verksamheter, myndigheter och akademi.

CW Logistikutveckling
Valla Hedvägen 20
471 72 Hjälteby
Tlf 0304-66 79 17
Mobil 070 226 06 55
info@cw-logistik.se