Intelligenta transporter

Intelligenta Transporter

När ni söker trygga och bra transport- och mobilitetslösningar 

För att skapa bra transport- och mobilitetslösningar är det viktigt att analysera de logistiska förutsättningarna för verksamheten i sin helhet, för att kunna organisera och utforma denna på ett optimalt sätt.

Intelligenta Transporter är ett verktyg som används för att effektivisera och samordna transporter inom offentliga förvaltningar och bolag. Målet är att förbättra transportlogistiken inom områdena ekonomi, miljö och säkerhet.
”Intelligenta Transporter” innebär en kartläggning av rese- och transportstrukturen inom organisationer, samt utveckling av åtgärder för förbättringar inom områdena miljö, ekonomi och säkerhet.

Här ingår även ansvar för kommunikation, information och implementering av lösningar.
Först görs en grundlig och noggrann kartläggning av verksamhetens transporter. Därefter analyseras materialet av CW Logistikutveckling, som presenterar utredningen för uppdragsgivaren. Utredningen visualiserar ofta en del mindre och större förändringsbehov. Dessa förändringar genomförs sedan i samråd med uppdragsgivaren. CW Logistikutveckling kan därefter finnas med genom hela förändringsprocessen eller vara till hjälp med att genomföra vissa delar, till exempel vid upprättande av fordonspool.

CW Logistikutveckling
Valla Hedvägen 20
471 72 Hjälteby
Tlf 0304-66 79 17
Mobil 070 226 06 55
info@cw-logistik.se