Policydokument

Policydokument

När ni söker trygga och bra transport- och mobilitetslösningar 

Policydokumenten ligger till grund för hela verksamhetens arbete med miljö, ekonomi och säkerhetsfrågor. Policydokument ökar tydligheten i styrningen av verksamheten genom att ange förhållningssätt kring olika relaterade frågor.
CW Logistikutveckling hjälper till med att utforma dessa dokument så att de bäst fyller sina syften, genom att vara heltäckande, konsekventa, tydliga och relevanta.

CW Logistikutveckling
Valla Hedvägen 20
471 72 Hjälteby
Tlf 0304-66 79 17
Mobil 070 226 06 55
info@cw-logistik.se