Fordonspool

Fordonspool

När ni söker trygga och bra transport- och mobilitetslösningar 

En fordonspool är ett mycket kraftfullt verktyg för att skapa en god tillgänglighet till fordon och samtidigt optimera ekonomi och miljö. Färre bilar minskar kostnader, samt ger kontroll över antalet körda kilometer. Fordonen utnyttjas mer effektivt, samtidigt som tillgängligheten maximeras.
CW Logistikutveckling har lång erfarenhet av att utveckla olika typer av fordonspooler.

CW Logistikutveckling
Valla Hedvägen 20
471 72 Hjälteby
Tlf 0304-66 79 17
Mobil 070 226 06 55
info@cw-logistik.se