Om företaget

OM FÖRETAGET

När ni söker trygga och bra transport- och mobilitetslösningar 

CW Logistikutveckling startades 2003 och har optimerat transporter ur såväl miljömässigt som ekonomiskt perspektiv.

Kärnområden:
• Logistikutredningar, mätningar och uppföljningar
• Fordons- och transportorganisation
• Miljö-, ekonomi- och säkerhetsfrågor inom gods- och persontransporter
• Upphandling och fordonskrav
• Process- och projektledning

Grunden för verksamheten inleddes 2002, då Christoffer utvecklade modellen ”Intelligenta Transporter”, som innebär en kartläggning av rese- och transportstrukturen inom organisationer, samt metodik för arbete med förbättringar inom områdena miljö, ekonomi och säkerhet.
Christoffer Widegren startade och driver verksamheten, och har i grunden civilingenjörsutbildning i Maskinteknik på CTH med inriktning på industriell logistik.
Christoffer har tidigare arbetat som projektledare inom området Intelligenta Transporter på Gatubolaget. Övriga kvalifikationer och erfarenheter är arbete med kvalitetsteknik och lagerlogistik.

CW Logistikutveckling
Valla Hedvägen 20
471 72 Hjälteby
Tlf 0304-66 79 17
Mobil 070 226 06 55
info@cw-logistik.se